Ouders en school

We maken samen de school. Dit betekent dat ouders een belangrijk onderdeel zijn van de schoolorganisatie. We verwachten van alle ouders betrokkenheid bij de school en de ontwikkeling van het kind. Daarnaast waarderen we ouderparticipatie. 

Ouderbetrokkenheid

Elke ouder wil weten hoe het gaat met hun kind. Deze betrokkenheid is heel normaal en zeker ook gewenst. Vragen stellen en samen kijken naar de ontwikkeling van het kind. is een samenwerking waar we graag op leunen. Betrokkenheid gaat over waardering van inzet en alles wat goed gaat en accepteren van de dingen waar nog aandacht voor nodig is. Het gaat over het weten wat er speelt en de samenwerking opzoeken wanneer dat gewenst is.

Ouderparticipatie

De ouderparticipatie gaat over het meedoen. Dit meedoen is afhankelijk van de gezinsorganisatie en kan de ene ouder meer dan de andere. We waarderen elke vorm van meedoen enorm en zijn er soms van afhankelijk. Meedoen kan op heel veel manieren en gedurende het schooljaar zullen we regelmatig een verzoek doen.