Even voorstellen:

Ik ben Petra Buijsman, moeder van Marije (groep 8) en Fabian (groep 6). Ik ben in de MR gegaan omdat het me leuk lijkt om meer betrokken te zijn bij het beleid op school en daar ook invloed op te kunnen uitoefenen. Hiervoor probeer ik te peilen wat de meningen zijn van ouders over bepaalde onderwerpen. Ook probeer ik te luisteren naar wat er speelt onder de ouders, zodat ik dit indien nodig, onder de aandacht kan brengen. Dit omdat ik het belangrijk vind dat mijn input breed gedragen wordt. Ik hoop als MR-lid een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op school. 

Goedendag! Ook ik stel mij graag aan u voor. Ik ben Bram Tol, vader van Dido, Mik (groep 8) en Mees (groep 5) en al jaren gelukkig samen met Chantal. Vorig jaar ben ik benaderd door Linda Rodenburg om toe te treden tot de MR. Zij had immers zelf besloten om af te treden en aangezien zij hierin niet de enige was, ontstond er ruimte voor nieuwe leden. Over de vraag om toe te treden, moest ik niet lang nadenken. Ik ben namelijk graag betrokken bij de school en vind het prettig om als een soort spin in het web te fungeren en te kunnen klankborden over verschillende onderwerpen die onze school en kinderen aangaan. Dus mochten er onderwerpen zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden, dan hoor ik het graag!

Hallo allemaal,

Ik ben Robin Tuin en sinds schooljaar 2014-2015 werkzaam op De Hoeksteen. Ik ben in de MR gegaan, omdat ik het interessant vind om bezig te zijn met de ontwikkelingen die de school maakt. Door mijn 'lidmaatschap’ in de MR kan ik waar nodig invloed uitoefenen op de zaken die lopen of gaan plaatsvinden.

Hoi, mijn naam is Hellen Kuijk. Ik werk sinds 2 jaar op De Hoeksteen Vorig jaar in groep 7 en dit jaar in groep 8. Ik ben in de MR gegaan omdat ik achter de schermen meer wil doen voor de verdere ontwikkeling van de school, meerdere kanten van problematiek en oplossingen wil belichten en in overeenstemming met de directie overwogen keuzes durven maken qua veranderingen en innovaties.