Privacy beleid

Stichting Fedra verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om de taken en verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij de gegevens bijvoorbeeld nodig om leerlingen in te schrijven op onze scholen en om de voortgang van leerlingen bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en door te sturen naar andere partijen, bijvoorbeeld de registratie van aan- en afwezigheid in verband met de leerplicht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en verwerken deze alleen wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat het nodig is om onze publieke taak uit te voeren. Gegevens die daar niet onder vallen, zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Op school worden regelmatig foto’s genomen en filmpjes gemaakt. Wij vragen ouders van nieuwe leerlingen een privacyverklaring te ondertekenen. In deze verklaring kunt u aangeven hoe u wilt omgaan met het verstrekken van adresgegevens en de publicatie van foto’s en filmpjes van uw kind(eren) op school (website e.d.).
Tijdens feesten en activiteiten van de school worden er ook foto’s en films door ouders gemaakt. De directie van de school geeft hier toestemming voor, onder voorbehoud dat dit beeldmateriaal voor privédoeleinden is bestemd. Om het beeldmateriaal van onze leerlingen te kunnen blijven controleren op het internet, geven wij geen toestemming aan ouders om beeldmateriaal, gemaakt tijdens schoolse activiteiten, te plaatsen op het internet.

Klik hiervoor de volledige Privacyverklaring ouders en leerlingen.