Documenten

Vanaf het begin van het aankomende schooljaar treft u hier een actueel overzicht van de vastgestelde schooldocumentatie. Voor de volledigheid geven we aan dat dit overzicht een selectie is uit al het vastgestelde beleid van de school. Het vastgestelde beleid is openbaar voor ouders van de school en opvraagbaar bij de directie.

Informatieboekje voor het jonge kind 

Schoolgids 
Jaarplan 2020-2021
Ondersteuningsprofiel 2020-2021