Partners in opvoeding

Wanneer u voor De Hoeksteen kiest, dan kiest u voor een partner in de opvoeding. Wij hebben samen met u een gedeeld belang: een optimale ontwikkeling voor uw kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. De basisschool is de plek waar uw kind het grootste gedeelte van de week doorbrengt. Kortom een plek waar uw kind zich veilig moet kunnen voelen, waar regelmaat en structuur geboden wordt en waar gezelligheid en plezier een dagelijks gegeven is. 

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid gaat over de interesse die een ouder heeft in het kind. Het kijken en volgen van de ontwikkeling, het vieren van successen en het accepteren van de dingen die nog aandacht nodig hebben. Deze betrokkenheid verwachten we van iedere ouder. Het gaat over het weten wat er speelt en de samenwerking opzoeken wanneer dat gewenst is.

Ouderparticipatie

De ouderparticipatie gaat over het meedoen. We waarderen elke vorm van meedoen enorm en zijn er soms van afhankelijk. Meedoen kan op heel veel manieren en gedurende het schooljaar zullen we regelmatig een verzoek doen.